EN ES FR CA
Empresa Serveis Contacte Segueix-nos
Termes i condicions. Com reservar? Lunes-viernes 9 AM 6 PM Facebook
Privadesa. clientes@marenostrum.net
Mapa.Como arribar. +34 678 692 000

CLÀUSULA DE RECOLLIDA DE DADES

En compliment de l'article 5 de la Llei 15/1999, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de les dades, se l'informa dels punts següents:

• Les dades de caràcter personal que siguin recaptats d'Un. Seran incorporades a un fitxer el responsable del qual és APARTAMENTS MARE NOSTRUM, S.L. La recollida de dades té com a finalitat gestionar el lloguer de l'apartament sol·licitat i poder remetre informació anual sobre la disponibilitat d'aquests.

• La consignació de les dades sol·licitades o les respostes a les preguntes que se li puguin formular durant la recollida de dades tenen caràcter obligatori, ja que la informació sol·licitada és imprescindible per a la finalitat anteriorment indicada.

• En tot cas, té vostè. Dret a exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, determinats per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

• Disposa de 30 dies per mostrar la seva negativa al tractament de les dades recopilades, entenent-se que, en cas de no pronunciar-se, mostra la seva conformitat al tractament de les seves dades.

• A efectes d'exercitar els drets esmentats, pot vostè. Dirigir-se per correu electrònic a marenostrum@mare-nostrum.net indicant en l'assumpte "Protecció de Dades".

Proteccion

Reg. Mercantil, Tom: 13.720, Llibre 0, Foli 32, Secció 8. full M-223.754 Inscripció 3, Data 23-02-1999, N.I.F.:B82187212 Apartaments Mare Nostrum S.L. Apartaments inscrits al Registre de Turisme de Catalunya amb els números Nº Hutt-008.415 a Hutt-008.424