EN ES FR CA
Empresa Serveis Contacte Segueix-nos
Termes i condicions. Com reservar? Lunes-viernes 9 AM 6 PM Facebook
Privadesa. clientes@marenostrum.net
Mapa.Como arribar. +34 678 692 000

Apartaments Marenostrum S.L.

c / Cor de Maria nº 2, 28002, Madrid Espanya

Reg. Mercantil, Tom: 13.720, Llibre 0, Foli 32, Secció 8. full M-223.754

Inscripció 3, Data 23-02-1999, N.I.F.:B82187212.

Apartaments inscrits al Registre de turisme de Catalunya amb els números Nº Hutt-008.415 a Hutt-008.424

& nbsp;

NORMES PER A LLOGUER A APARTAMENTS MARENOSTROUM

Reserves i anul·lació de reserves

La quantia del pagament en concepte de reserva serà el següent: > El 40% del preu total quan el període reservat es a inferior a un mes.

Aquest ingrés ha de lluir en el nostre compte: ES52 2038 1817 75 6800020628

L'anul·lació de la reserva donarà lloc al fet que Apartaments Mare Nostrum retingui les següents quantitats.

> El 5% de la quantia de la reserva quan l'anul·lació de la reserva es produeixi amb més de trenta dies d'antelació.

> El 50% de la quantia de la reserva quan l'anul·lació es produeixi amb trenta o menys dies d'antelació.

> El 100% de la quantia de la reserva quan l'anul·lació es produeixi amb menys de set dies d'antelació.

Un cop abonada la reserva, l'apartament romandrà disponible fins a dos dia de doncs de la data inicial de l'estada reservada.

Si en el transcurs d'aquests dos dies el client confirma la seva posterior arribada, l'apartament romandrà reservat fins que l'import dels dies transcorreguts no excedeixi l'import del pagament efectuat en concepte de reserva.

Segon Pagament

Abans de rebre les claus de l'apartament, l'inquilí ha d'haver pagat la resta del lloguer. No s'admet altra forma o data de pagament (posterior, anterior sí) Tan aviat com es paga al total, es rep la butlleta d'ocupació en ferm.

Entrades i sortides

Les entrades són a partir de les 17 hores del primer dia contractat. Les sortides són al matí, abans de les 10 hores de l'últim dia fixat.

Abans de rebre les claus el client pujarà amb un representant de Mare Nostrum a l'apartament per deixa constància de l'estat del mateix i dels estris inclosos.

El client signarà dos còpies que detallaran l'estat i estris de l'apartament. El representant de Mare Nosturm conservarà una de les còpies signada i lliurarà al client l'altra.

El client entregarà un dipòsit o o fiança per a respondre de possibles deteriores o incidències durant l'estada.

Quantia de les fiances: S'informarà en el moment de la pre-reserva, ja que depèn del tipus d'apartament llogat.

El representant de Mare Nostrum lliurarà al client les claus de l'apartament (dues còpies que inclouran clau d'accés al jardí, i un comandament per accedir al pàrquing).

A l'arribada, han de:

Presentar DNI de tots els inquilins.

Pagar resta lloguer (si no s'ha realitzat el pagament amb anterioritat).

Pagar la taxa corresponent GENCAT (0,45 € x llogater i dia), excepte els menors de 16 anys.

El dia de la sortida, abans de les 10:00 h, el representant de Mare Nostrum comprovarà l'estat de l'apartament i estris i retornarà al client la fiança dipositada íntegra, si s'escau, o la quantitat resultant un cop descomptat l'import de les reparacions o substitucions de el cas de comprovar danys.

En aquest cas, si fos necessari, es podria tornar aquesta quantitat al client mitjançant transferència, quan s'haguessin valorat els danys.

Roba de llit i tovalloles

Els apartaments es lloguen sense roba de llit ni tovalloles. Si algun client ho necessités, se li podrà facilitar la gestió d'aquest servei previ pagament de 10 € x persona x dia.

Articles extra

Es facilitaran els estris que l'inquilí necessiti, (microones, ventilador, batedora), previ avís en el moment de la reserva.

Els apartaments no disposen d'aire condicionat, ni calefacció.

Aparcament

Els ocupants dels apartaments Mallorca, Menorca, Eivissa, reben un comandament per accedir al pàrquing a l'aire lliure dels apartaments.

Els clients tenen dret a aparcar un cotxe per apartament si troben lloc lliure.

Animals de companyia

En els apartaments no es permet l'entrada d'animals de companyia. Està també prohibit l'accés dels mateixos al jardí dels Mallorca, Menorca, Eivissa.


Reg. Mercantil, Tom: 13.720, Llibre 0, Foli 32, Secció 8. full M-223.754 Inscripció 3, Data 23-02-1999, N.I.F.:B82187212 Apartaments Mare Nostrum S.L. Apartaments inscrits al Registre de Turisme de Catalunya amb els números Nº Hutt-008.415 a Hutt-008.424